Waarom geld beleggen in aandelen?

Beleggen

Iedereen die een aandeel koopt, verwerft een aandeel in een naamloze vennootschap en daarmee de mogelijkheid om te participeren in het succes van het betreffende bedrijf. Het succes blijkt uit stijgende aandelenkoersen en mogelijk uit een dividend dat het bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. De twee samen geven het aandeel rendement. Op lange termijn was het rendement op aandelen hoger dan de rente die spaarboekjes en termijndeposito’s opleveren bij de huidige lage rentestand – en ook hoger dan de inflatie. Naast het rendement bieden aandelen ook enige bescherming tegen inflatie. U krijgt het als u uw geld op lange termijn in aandelen wilt beleggen.

Economen spreken van inflatie bij een algemene en aanhoudende stijging van het prijspeil. Dit komt neer op een devaluatie van het geld, omdat je bij stijgende prijzen minder voor je geld kunt kopen dan voorheen. Inflatie is bijvoorbeeld gunstig voor debiteuren en schaadt crediteuren, omdat de devaluatie van geld de reële waarde van de schuld die de debiteur moet terugbetalen, vermindert. In Duitsland lag de inflatie tussen 2000 en 2019 tussen de 0,3 procent en 2,6 procent. In het Corona-jaar 2020 was dat 0,5 procent. Aandelen kunnen enige bescherming bieden tegen inflatie omdat beleggers via hun aandelen profiteren van stijgende prijzen. De reden: wanneer bedrijven de prijzen van hun producten verhogen, groeien ook de omzet, de cashflow en de winst, wat voor een gezond bedrijf zou moeten leiden tot stijgende aandelenkoersen en dividenden. Niet elk aandeel kan echter worden gebruikt om te beschermen tegen inflatie, omdat niet elk bedrijf stijgende prijzen, bijvoorbeeld voor de inkoop van grondstoffen voor productie, volledig aan zijn klanten kan doorberekenen. Vooral fabrikanten van onmisbare producten kunnen hogere prijzen afdwingen en bedrijven met een wereldwijd klantenbestand, solide balansen en sterke merken zijn vaak bestand tegen inflatie.

Hoe te beleggen in aandelen?

Om te kunnen beleggen in aandelen heeft u een effectenrekening nodig. Dit kan worden ingesteld bij uw bank of online bank of worden geopend bij een online broker voor een bijzonder lage prijs. Experts raden beginners aan om niet in individuele aandelen te beleggen, maar om aandelen te kopen in een aandelenfonds of beursgenoteerde indexfondsen (exchange-traded funds, kortweg ETF’s) die in een groot aantal bedrijven beleggen. Want bij AEX beleggen, is de belangrijkste basisregel: Zet niet al uw geld op één of slechts enkele aandelen, maar verdeel het over zoveel mogelijk verschillende bedrijven – dit verkleint het risico op verlies.

Want als je maar in één aandeel belegt, staat bij een faillissement alles op het spel – denk maar aan de Wirecard-zaak. En zelfs grotere en schijnbaar stabiele bedrijven kunnen failliet gaan. Daarom is diversificatie over aandelen van veel verschillende bedrijven zo belangrijk. U kunt dit eenvoudig doen door aandelenfondsen of ETF’s te kopen.

Het totale rendement op uw aandelen hangt echter niet alleen af ​​van hoeveel inkomsten u genereert uit meerwaarden en dividenden, maar ook van de kosten van het handelen in aandelen. Want naast de bewaarkosten betalen beleggers bij elke aankoop meestal ook orderkosten en commissies. De hoogte van de vergoedingen fluctueert sterk. Het loont dus de moeite om de verschillende banken en online brokers met elkaar te vergelijken. Aangezien de kosten het rendement direct verminderen, dienen beleggers deze zo laag mogelijk te houden. Het is vooral belangrijk om kritisch te kijken naar aandelenfondsen en ETF’s, omdat ze naast transactiekosten ook jaarlijkse productkosten met zich meebrengen. Ze zijn uiteraard niet van toepassing op individuele aandelen.