Geld lenen met BKR

In sommige gevallen is het onvermijdelijk om geld te lenen. Wanneer u geld leent betekent het niet gelijk dat u in de financiële problemen zit. De lening kan nodig zijn voor een huis of voor een mooie auto.Wanneer u een lening aangaat bij een geldverstrekker bent u wel verplicht om aan bepaalde financiële verplichtingen te voldoen. Denk aan het aflossen van de lening en het betalen van rente. Bij verzuim van deze betalingen kunt u een negatieve BKR codering krijgen.

Wat is een BKR registratie?

De stichting Bureau Krediet Registratie is bedoeld om de consumenten min of meer tegen te beschermen. Het BKR wil voorkomen dat mensen meer geld lenen dan zij kunnen aflossen en daarnaast dragen ze bij aan het voorkomen of beperken van de financiële risico’s van de kredietverleners.

Iedereen die een lening aangaat krijgt te maken met het BKR. Op basis van uw verleden kunt u een positieve of een negatieve BKR codering hebben. Wanneer u een positieve codering heeft, betekent dit dat u zich aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan. Bij een negatieve codering kunt u één van de volgende coderingen achter uw registratie hebben:

  • A1 codering: er is een betalingsregeling getroffen.
  • A2 codering: de schuldenaar kan uw schuld opeisen (eventueel door middel van beslaglegging).
  • A3 codering: een minimaal van bedrag 250 euro is afgeboekt.
  • A4 codering: degene met de codering heeft geen vaste woonadres en is onvindbaar.
  • HY-codering: achterstandscodering voor een hypotheek.
  • H  codering: de schulden zijn terugbetaald.

Lening met een negatieve BKR codering

Volgens de wet is een kredietverstrekker verplicht om uw gegevens op te vragen bij het BKR als de kredietverstrekker een consument of een bedrijf geld verstrekt. Ook is de kredietverstrekker verplicht om een toetsing te doen bij BKR of de consument of het bedrijf geen negatieve codering heeft. Een negatieve BKR codering zal het lenen van geld vermoeilijken, maar er zijn een aantal bedrijven en particuliere geldverstrekkers die leningen aanbieden aan mensen met een negatieve BKR-registratie.

Echter is het lenen zonder BKR wel een risico. De geldverstrekker staat niet onder toezicht van het AFM (Autoriteit Financiële Markten). Het AFM is eengedragstoezichthouder op de financiële markten. Er worden bij aanbieders, die niet zijn aangesloten bij het BKR, ook andere voorwaarden gesteld. Deze vorm van lenen wordt vooral door kleinere geldverstrekkers gehanteerd. De leningen die ze verstrekken worden ook wel flitsleningen genoemd. Het zijn meestal kortlopende leningen waar hoge kosten aan zijn verbonden.

Dieper in de schuld

Het BKR is opgericht om te voorkomen dat de consumenten zich in de schulden werken. Wanneer u leent zonder BKR is er geen toezicht van het BKR. Het is daarom belangrijk dat u wel goed nadenkt of er geen andere mogelijkheden zijn, wanneer ugeld gaat lenen zonder het BKR. Door de hogere rente die bepaalde kredietverstrekkers hanteren bij een flitsleningen is de kans groter dat u in de schulden raakt.