Deze 6 competenties zijn onmisbaar voor elke goede business analist

De business analist verzamelt en analyseert zakelijke behoeften om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Onder andere strategisch inzicht en communicatie zijn hierbij onmisbaar. Welke competenties moet een goede business analyst nog meer hebben?

Competenties van een business analist

De volgende competenties zijn cruciaal voor diepgaande bedrijfsanalyse.

1. Analytisch vermogen

De business analyst analyseert een onderneming, benoemt bedrijfsbehoeften (requirements) en peilt de werksfeer om verbeteringen door te voeren. Hij legt verbanden tussen datasets en verwerkt bevindingen in nieuwe, effectieve concepten.

2. Systeemdenken

De business analist kijkt naar het grotere geheel. Als systeemdenker monitort hij de software die wordt ontwikkeld, het bedrijfsproces dat wordt bestudeerd en belanghebbenden die geïnteresseerd zijn of worden beïnvloed.

3. Strategisch inzicht

De business analyst beschouwt bedrijfsprocessen, bepaalt de koers en neemt weloverwogen beslissingen. Welke concrete veranderingen moeten worden doorgevoerd? De applicatie consultant ontwikkelt de overkoepelende visie en formuleert (financiële) doelstellingen voor de lange termijn. Hij denkt en handelt vanuit klantperspectief en neemt mogelijke consequenties voor de interne organisatie in acht.

4. Besluitvorming

De analist vereenvoudigt denkprocessen en gedragslijnen; cognitieve processen waarin hij belanghebbenden begeleidt bij besluitvorming. De business analyst verstrekt en vergelijkt data, bepaalt welke hulpmiddelen of technieken moeten worden ingezet en in welke richting een oplossing gezocht moet worden.

5. Ondernemend en innovatief

Als onafhankelijke denkers zitten ze ‘bovenop de actualiteit’. De business analyst heeft diepgaande kennis van relevante vakgebieden. Hij signaleert kansen en blijft de concurrentie voor met efficiënte, innoverende oplossingen.

6. Communicatie en consultancy

Communicatievaardigheden zijn onmisbaar. De business process manager ontwikkelt een visie en verkoopt deze aan zowel (potentiële) klanten als IT-teamleden. Presentaties moeten geloofwaardig zijn en draagvlak creëren. De business analyst brengt de essentie van een probleem op een duidelijk manier over. Enige vorm van diplomatie komt van pas bij onderhandelingen. Tenslotte onderhoudt een analist zijn netwerk om duurzame professionele samenwerkingen te realiseren en waarborgen en meestal controleert een business controller het allemaal.